Gruskrossning

E. Lindkvist Åkeri AB har lång och gedigen erfarenhet vad gäller utförande av entreprenadarbeten. Vi har även försäljning av grus till vägbyggen.

 

Väg- och anläggningsarbeten

Vi tillverkar fabriksbetong som levereras främst till husbyggen och brobyggen samt har en stor maskinpark med entreprenadmaskiner som används inom väg- och anläggningsbranschen.

Mobila lyftkranar

Företaget har fyra mobila lyftkranar i olika storlekar som ofta anlitas av företag vid byggnationer och reparationer, inom kommunen men även i grannkommuner.

Tack för att du besöker vår hemsida!

E Lindqvist Åkeri AB startades 1947 av Einar Lindkvist och har tidigare till största delen sysslat med grusförädling och grustransporter.

Under åren har företaget vuxit och utvidgats in på andra områden inom entreprenad t.ex. mobila lyftkranar och snöröjning.

Gruskrossningentreprenad och försäljning av grus och makadam till vägbyggen utgör en stor del av omsättningen i företaget och en stor del går till den egna betongstationen.

Företaget tillverkar fabriksbetong som levereras främst till husbyggen och brobyggen. Vi har en bläster- och målerianläggning med kapacitet för blästring av stora och små objekt.