Om oss


Företaget startades 1947 av Einar Lindkvist och har tidigare till största delen sysslat med grusförädling och grustransporter. Under åren har företaget vuxit och utvidgats in på andra områden.

Gruskrossning på entreprenad och försäljning av grus till vägbyggen utgör en stor del av omsättningen i företaget och en stor del går till den egna betongstationen. Företaget tillverkar fabriksbetong som levereras främst till husbyggen och brobyggen.


En stor maskinpark med entreprenadmaskiner ger sysselsättning inom väg- och
anläggningsbranschen.

Då denna bransch är intensiv under sommarhalvåret ger den extra sysselsättning till 2-3 visstidsanställda chaufförer.


Fyra mobila lyftkranar i olika storlekar anlitas ofta av företag vid byggnationer och reparationer, oftast inom kommunen men även i grannkommuner.


Vi har även Vägtransportledare som eskorterar breda, långa, och tunga transporter. Vid transporter som överstiger 310 cm i bredd eller 30 m i längd fordras varningsbil. Vid transporter som överstiger 450 cm i bredd, 35 m i längd eller höga bruttovikter krävs eskort av vägtransportledare eller polis. Åkeriets vägtransportledare är förordnad av rikspolisstyrelsen.


Vår bläster- och målerianläggning har kapacitet för både stora och små objekt och ger periodvis ytterligare ett arbetstillfälle.
Kontorsarbetet är till stor del datoriserat och sker i nära samarbete med företagsledningen.

Företaget sysselsätter idag 12 personer. De anställda inom företaget måste vara allsidiga och kunna hoppa mellan olika arbetsuppgifter. Företaget ägs idag av Jan Lindqvist, Uno Lindqvist, Leif Lindqvist och Fredrik Lindkvist.


Stora kunder är: Vattenfall, Skanska, NCC, Vägverket och Storumans kommun.

Under det senaste året har den växande gruvnäringen inom kommunen, Dragon Mining och Scanmining, regelbundet anlitat företaget.

Tag gärna kontakt med oss för mer information!