Skip to content

Åkeri

Vårt åkeri har även vägtransportledare som eskorterar breda, långa, och tunga transporter. Detta ger stora möjligheter till att köra både tunga grusleveranser och att utföra husflyttning. Vid transporter som överstiger 310 cm i bredd eller 30 m i längd fordras varningsbil. Vid transporter som överstiger 450 cm i bredd, 35 m i längd eller höga bruttovikter krävs eskort av vägtransportledare eller polis. Åkeriets vägtransportledare är förordnad av rikspolisstyrelsen.

Lastbil är ett motorfordon som är avsett för godstransport. Lastbilar varierar mycket i storlek beroende på modell och användningsområde. Våra lastbilar går i alla väder och är pålitliga för diverse uppdrag. Åkeriet kör även transporter med både lastväxlare, betongbil och maskintrailer. 

Våra kunder finns i bl.a. SorseleTärnabyHemavan och Storuman.

Åkeri, Lastväxlare, Betongbil, Grusleverans, Maskintrailer, Husflyttning, Sorsele, Tärnaby, Hemavan, Storuman

Åkeri, Lastväxlare, Betongbil, Grusleverans, Maskintrailer, Husflyttning, Sorsele, Tärnaby, Hemavan, Storuman

Åkeri, Lastväxlare, Betongbil, Grusleverans, Maskintrailer, Husflyttning, Sorsele, Tärnaby, Hemavan, Storuman

Åkeri, Lastväxlare, Betongbil, Grusleverans, Maskintrailer, Husflyttning, Sorsele, Tärnaby, Hemavan, Storuman