Skip to content

BlästringLackverkstadMåleri

Vår blästringsanläggning har kapacitet för både stora och små objekt och ger periodvis ytterligare ett arbetstillfälle vi har även sandblästring att erbjuda. Vid blästringsarbete alstras buller. Ljudnivåer på över 100 dBA kan förekomma på några meters
avstånd. E Lindqvist Åkeri AB är specialiserade på sandblästring. Inga uppdrag är för små eller för stora för oss. Sandblästring är den mest effektiva metoden för rost och andra beläggningar, resultatet blir rent stål.

Våra kunder finns i bl.a. SorseleTärnabyHemavan och Storuman.

Blästring, Sandblästring, Lackverkstad, Måleri, Sorsele, Tärnaby, Hemavan, Storuman

Blästring, Sandblästring, Lackverkstad, Måleri, Sorsele, Tärnaby, Hemavan, Storuman

Blästring, Sandblästring, Lackverkstad, Måleri, Sorsele, Tärnaby, Hemavan, Storuman