Skip to content

Makadam

Makadam är  en krossprodukt men som består av fördelade fraktioner/storlekar. Exempel på olika fraktioner är 2-4mm, 4-8mm, 8-11mm, 8-16mm, 11-16mm, 16-22mm, 16-32mm, 32-63mm m.fl. Makadam används framför allt som dränering och slitlager men också mycket som ballast vid/i asfalt och betong. Slitlager är ett brett uttryck men kan man kort förklara det yttersta lagret som slits alltså det sista lager man lägger på som kommer att slitas t.ex. vägar, trädgårdsgångar och rabatter.

Naturgrus

Naturgrus är eftertraktat för dess vackra utseende och mjuka form. Naturgrusprodukter för infarter och trädgårdsgångar kallas oftast för singel. Det kan vara enbart sorterat till olika storlekar eller vara delvis nedkrossade större stenar i naturgruset. Singel används med fördel på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial.

Våra kunder finns i bl.a. SorseleTärnabyHemavan och Storuman.

Makadam, Naturgrus, Sorsele, Tärnaby, Hemavan, Storuman

Makadam, Naturgrus, Sorsele, Tärnaby, Hemavan, Storuman

Makadam, Naturgrus, Sorsele, Tärnaby, Hemavan, Storuman

Makadam, Naturgrus, Sorsele, Tärnaby, Hemavan, Storuman